top of page
MASTERPLAN - din kursbok till författarskap

- Vår ettåriga författarutbildning

 

Från vår "Masterplan" (kursprogrammets teoridel) får du alla de verktyg du behöver för att förverkliga drömmen om att skriva en bok. Masterplan är vår kunskapsbank varifrån du kan hämta din kunskap. Här används beprövade metoder för att strukturera och genomföra ditt projekt.

Masterplan är uppbyggd att steg för steg, vecka för vecka, skriva ditt bokmanus och lära dig författarskapet. Arbeta dig gärna igenom de olika veckorna - eller efter egen tidsplan, men helst i den ordning som presenteras. Vi är alla olika långt hunna och behöver stöd i varierad grad.

Om du läser något av våra program hänvisas du till de sidor som är aktuella för de olika lektionspassen.

Här nedan kan du ta del av innehållet i vår kurshandbok "Masterplan":

193709507_1626934254163433_5819588211635

Planera berättelsen

10 veckor

Bokidé

Plats

Anslag

Perspektiv

Berättarröst

Skrivrutin

Fördjupning

Pitch

Synopsis

Lektörsstöd

Kapitel

Karaktärer

194170579_531429964684859_58928631198074

Skriv berättelsen

32 veckor - 1,25 A4 sidor fem dagar i veckan

Planteringar

Miljöbeskrivning

Första sidan

Scener

Research utifrån olika genrer

Skriva en bladvändare

Bygga intrig

Gestaltning

Synopsis

Skapa en levande text

Avrundning och avslutning

Miljöbeskrivning

194344649_146404504184733_50609061397927

Färdigställ berättelsen

10 veckor

Redigering

Publicering

Baksidetext

Följebrev

Skapa ett professionellt bokomslag

Välja förlag

Ta en författarbild

Skicka manus

Din författarhemsida

Marknadsföring

Fira!

Boka releasefest

bottom of page